Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.

vyhlašuje ke dni 15.4.2011
veřejnou sbírku

DEJTE AUTU PRO KŘIŽOVATKU ZELENOU“

Výtěžek sbírky bude použit na nákup automobilu s plošinou pro vozíčkáře, které poslouží zejména k přepravě klientů z Pardubic a blízkého okolí do centra KŘIŽOVATKA na sociální aktivity, na dovybavení místnosti ergoterapie, na nákup speciálních pomůcek pro klienty, a na zajištění chodu centra.
Každý může přispět na Konto sbírky 235 874 941 / 0300.

Copyright © 2020 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.