Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

vyhlašuje ke dni 1. 11. 2014
veřejnou sbírku

Výtěžek sbírky bude použit na podporu lidí s tělesným postižením, kterým je poskytována sociální služba ve společnosti KŘIŽOVATKA handicap centra, o.p.s. v souladu se zakládací smlouvou společnosti, a to zejména na podporu aktivit klientů realizovaných v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (např. hipoterapie, nácviku soběstačnosti, kreativních činnostech aj.) a na podporu financování provozu centra.

Doba trvání sbírky je na dobu neurčitou.

 

 

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.