Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Přispěli nám na...

(Malý příběh o velkém snu jedné neziskovky.)

Sir Isaac Newton „otec gravitace“ by se asi opravdu divil, kdyby se dozvěděl, že i při cvičení lze, a to v podstatě bez námahy, překonat zemskou přitažlivost. Pak se logicky nabízí otázka jak je to možné, jak k tomu můžeme dospět? Odpověď je jednoduchá. Stavu beztíže je možno dosáhnout pomocí přístroje Redcord, jehož prostřednictvím se cvičí ve vzduchu. Takové cvičení pak vypadá, jako vystoupení artistů, kteří jsou zavěšeni na lanech a vznáší se nad zemí. A nyní si přiznejme, kdo z nás by si tento způsob cvičení nechtěl vyzkoušet, či kdo z nás by se nechtěl vznášet bez úsilí nad zemí? Myslím, že tento druh cvičení by zaujal snad všechny lidi, obzvláště pak ty, kteří jsou celý den upoutáni na invalidní vozík a jejichž svalstvo je bolavé, některé přetěžované anebo naopak nefunkční. A protože nezisková organizace KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. pomáhá a podporuje lidi, kteří jsou vlivem úrazu nebo nemoci odkázáni na pohyb pomocí invalidního vozíku, tak získat přístroj Redcord, bylo jejím velkým přáním.

Putování, které jsme museli k vysněnému cíli zdolat, však nebylo snadné a již od počátku jsme věděli, že převést sen do reality nebude nikterak jednoduché. Protože nákup zařízení, jeho instalace a nutné vyškolení pracovníka si vyžádá značné finanční výdaje. A vzhledem k tomu, že KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. patří do řady menších neziskových organizací a i zabezpečení jejího samotného fungování je značně obtížné, pak jediná cesta k získání potřebné finanční sumy vedla přes zasílání projektu do různých soutěží. (Ostatně takto jsme získali i mnoho dalších pomůcek, které zkvalitňují námi poskytované sociální služby.)  Ale trpělivost se vyplatila a po dvouletém úsilí se na nás usmálo štěstí. Na letošní Burze filantropie, akci, kterou pořádá organizace KONEP Pardubice, jsme dostali možnost projekt představit. Již prvním dobrým znamením bylo, že se nám podařilo přítomné donátory zaujmout, ale další průběh burzy byl docela dramatický. Protože souhrnný rozpočet projektu činil 160 000,- Kč, ale avizovaná požadovaná podpora projektů od donátorů je maximálně ve výši 50 tis. Kč. Proto rozhodnutí, v jaké výši podpořit projekt, nebylo pro donátory vůbec snadné a naše čekání na sdělení výsledků bylo přímo mučící. Konečný verdikt nás však úplně ochromil. Celkem jsme od dárců získali neuvěřitelných 125 000,- Kč avšak s podmínkou, že zbylých 35 tis. Kč si do letošního září musíme nějak zajistit sami. Naše euforie byla neskutečná. Vidina, že sen se stane realitou a v podstatě jsme už jenom krůček od jeho naplnění, byla velice motivující. V té chvíli jsme věděli, že musíme slib splnit „děj se co děj“, protože tato jedinečná šance by se už nikdy nemusela opakovat.

Za to, že se nám nakonec podařilo dostát slibu, a potřebné finance v termínu získat, musíme poděkovat dalším dárcům, které jsme oslovili, a jejichž ochota a štědrost nám pomohla dojít ke konečné metě.

Sen se stal skutečností a slavnostní prezentace „Cvičení bez gravitace“, které proběhlo 26. listopadu 2014, tak odstartovalo poskytování nové a velice potřebné terapie. Představu o tom, jak probíhala tato oslava, lze získat prostřednictvím našich webových stránek a facebooku (www.krizovatka-hc.cz/).

Pardubická nestátní nezisková organizace KŘIŽOVATKA handicap centrum vznikla na sklonku roku 2007 s úmyslem pomáhat lidem, kteří se vlivem nepříznivé situace ocitli na životní křižovatce. Proto si do vínku dala motto: „Pomáháme vyjet správným směrem“, které se snaží ze všech sil plnit. Mnohdy to je velice těžký úkol, ale když se najdou lidé, kteří ji v jejím úsilí podpoří, pak lze dorazit i k takovým cílům, které se zpočátku zdají býti nedosažitelné.

A kdo konkrétně nás podpořil a „pomohl vyjet správným směrem“:

Pardubický kraj, eBRÁNA, AVE CZ, Elektrárny Opatovice, EXPERIA GROUP, GAMA Pardubice, AUTOIN, Pavliš a Hartmann, Nadace Charta 77, Restaurant U Dvou Kohoutků Pardubice a jejich hosté.

Děkujeme.

Významnou událostí pro naše centrum bylo zakoupení nového motomedu. MOTREN - duo2 je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin a uváděn do pohybu elektromotorem. Horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné. Jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka. MOTREN - duo2 je opět jedním z nezbytných přístrojů, při procvičování pohybových postiženích dolních a horních končetin, a to jak pro uživatele na vozíku, s pohybovým ochrnutím po úrazech páteře a mozku nebo DMO, tak i pro uživatele po mozkové mrtvici, sklerózou multiplex, svalovou dystrofií aj.

Vzhledem k tomu, že cena přístroje MOTREN - duo2 činí 85 009,- Kč, tak bychom jej bez finanční podpory nadací, dárců i z výnosu veřejné sbírky, nemohli zakoupit.

 

NADACE LUMIUS

31 629,00 Kč

VDV – Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové

15 000,00 Kč

Nadace CHARTY 77

30 000,00 Kč

Výnos z veřejné sbírky

8 380,00 Kč

Celkem:

85 009,00 KčKŘIŽOVATKA handicap centrum o. s. Pardubice získala od Nadačního fondu Preciosa Jablonec nad Nisou v rámci projektu „Cesta k soběstačnosti“ finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na rozšíření a dovybavení nácvikové kuchyňky. Cvičná kuchyňka je umístěna přímo ve středisku, kde probíhá výuka sebeobsluhy. V souladu s náplní služby sociální rehabilitace se v ní mohou lidé s tělesným postižením seznámit se speciálním vybavením a s chytrými detaily, které jim usnadní proces osamostatňování při práci v kuchyni. Sebeobsluha a soběstačnost při přípravě jídla je jednou ze základních oblastí, která je pro život klientů nezbytná, a ve které potřebují svoje dovednosti zlepšovat.

Obsahem projektu bylo:

  • rozšíření a rekonstrukce cvičné kuchyňky: zvětšení pracovní plochy do tvaru písmene L a to v optimální výšce pro vozíčkáře, pojízdné systémy

  • pořízení a obnovení běžného kuchyňského vybavení (např. ruční šlehač, který lze připevnit k míse), ale i speciálně upravených pomůcek, které usnadňují vaření a stolování, a potřebují je hlavně lidé s omezenou funkcí horních končetin. Jsou to například různé otvírače na lahve, konzervy, krájecí prkénka, pomůcky na uchopení drobnějších předmětů i speciálně upravené příbory a nádobí.

Pomocí dobrovolnických aktivit zaměstnanců byly zajištěny drobné zednické práce, vymalování prostor a následný úklid. Centrum ze svého rozpočtu financovalo úklidové prostředky a malířské barvy.

Poděkování patří Nadačnímu fondu Preciosa a truhlářství Semrád za výrobu, instalaci a drobné úpravy kuchyňské linky. Patří také všem zaměstnancům, kteří se na úpravách podíleli.

Mgr. Helena Vránová

koordinátor projektů

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s. Pardubice

 


 

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.