Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Mnoho našich klientů je nyní z důvodů indikace velmi rizikové skupiny COVID 19 v sociální izolaci a nevychází z domu. To má pro ně velké dopady na psychiku, která je následně důvodem zhoršení jejich zdravotního stavu.

Náš nápad, abychom je přes on-line prostředí zapojili do aktivit probíhajících v centru, byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Finanční podpora byla použita na nákup tří kusů notebooků. Dva na zápůjčku pro klienty, kteří jsou obtížné životní situaci a jeden pro pracovníky centra ke svolávání a realizaci on-line aktivit.

Nyní můžeme klienty zapojit do vzdělávacích a volnočasových aktivit trvající např. 1,5-2 hodiny denně i z jejich domovů a zmírnit jejich pocit izolace.

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.