Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Výbor dobré vůle přišel se zajímavým nápadem jak více zapojit studenty středních škol do činností v neziskových organizacích a to prostřednictvím projektu Srdce pomáhá. Projekt na podporu naší organizace byl připraven studenty Střední zdravotnické školy Pardubice a jeho cílem bylo dovybavení cvičebny pro lidi s tělesným handicapem různými pomůckami pro balanční cvičení. S podporou z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se jim to povedlo. Nápad na tento projekt, který pak s kamarádkami realizovala, vzešel od vnučky našeho klienta, jenž k nám dochází, a právě různé balanční cviky mu usnadňují překonat jeho handicap a aktivně žít. 

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.