Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Kuchyňka

Naše kuchyňka sloužila jako nácviková pro klienty na vozíku, často s omezenou motorikou rukou a zároveň jako výdejna obědů pro klienty centra denních služeb. To vedlo k značnému omezení jejího využití. Na tréninky přípravy stravy s klienty nebyla dostatečná prostorová a časová kapacita kvůli nutnosti chystání a výdeje obědů pro celodenní službu. Proto jsme vybudovali 2 nové kuchyňky. První pouze pro potřeby výdeje obědů a druhou jako nácvikovou. Ta byla vybavena dle dnešních standardů tj. trouba, indukční deska, myčka a uzpůsobená pro potřeby lidí s handicapem. Budou zde probíhat jak tréninky přípravy jídla, tak i obsluhy různých kuchyňských spotřebičů a pračky. Tyto aktivity povedou k vyšší soběstačnosti klientů s tělesným handicapem a k navýšení sebedůvěry pro realizaci samostatného bydlení. ČSOB podpořila vybudování nácvikové kuchyňky částkou 20.000Kč, za které jsme nakoupili nové spotřebiče.

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.