Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Redcord

(Malý příběh o velkém snu jedné neziskovky.)

Sir Isaac Newton „otec gravitace“ by se asi opravdu divil, kdyby se dozvěděl, že i při cvičení lze, a to v podstatě bez námahy, překonat zemskou přitažlivost. Pak se logicky nabízí otázka jak je to možné, jak k tomu můžeme dospět? Odpověď je jednoduchá. Stavu beztíže je možno dosáhnout pomocí přístroje Redcord, jehož prostřednictvím se cvičí ve vzduchu. Takové cvičení pak vypadá, jako vystoupení artistů, kteří jsou zavěšeni na lanech a vznáší se nad zemí. A nyní si přiznejme, kdo z nás by si tento způsob cvičení nechtěl vyzkoušet, či kdo z nás by se nechtěl vznášet bez úsilí nad zemí? Myslím, že tento druh cvičení by zaujal snad všechny lidi, obzvláště pak ty, kteří jsou celý den upoutáni na invalidní vozík a jejichž svalstvo je bolavé, některé přetěžované anebo naopak nefunkční. A protože nezisková organizace KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. pomáhá a podporuje lidi, kteří jsou vlivem úrazu nebo nemoci odkázáni na pohyb pomocí invalidního vozíku, tak získat přístroj Redcord, bylo jejím velkým přáním.

Putování, které jsme museli k vysněnému cíli zdolat, však nebylo snadné a již od počátku jsme věděli, že převést sen do reality nebude nikterak jednoduché. Protože nákup zařízení, jeho instalace a nutné vyškolení pracovníka si vyžádá značné finanční výdaje. A vzhledem k tomu, že KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. patří do řady menších neziskových organizací a i zabezpečení jejího samotného fungování je značně obtížné, pak jediná cesta k získání potřebné finanční sumy vedla přes zasílání projektu do různých soutěží. (Ostatně takto jsme získali i mnoho dalších pomůcek, které zkvalitňují námi poskytované sociální služby.)  Ale trpělivost se vyplatila a po dvouletém úsilí se na nás usmálo štěstí. Na letošní Burze filantropie, akci, kterou pořádá organizace KONEP Pardubice, jsme dostali možnost projekt představit. Již prvním dobrým znamením bylo, že se nám podařilo přítomné donátory zaujmout, ale další průběh burzy byl docela dramatický. Protože souhrnný rozpočet projektu činil 160 000,- Kč, ale avizovaná požadovaná podpora projektů od donátorů je maximálně ve výši 50 tis. Kč. Proto rozhodnutí, v jaké výši podpořit projekt, nebylo pro donátory vůbec snadné a naše čekání na sdělení výsledků bylo přímo mučící. Konečný verdikt nás však úplně ochromil. Celkem jsme od dárců získali neuvěřitelných 125 000,- Kč avšak s podmínkou, že zbylých 35 tis. Kč si do letošního září musíme nějak zajistit sami. Naše euforie byla neskutečná. Vidina, že sen se stane realitou a v podstatě jsme už jenom krůček od jeho naplnění, byla velice motivující. V té chvíli jsme věděli, že musíme slib splnit „děj se co děj“, protože tato jedinečná šance by se už nikdy nemusela opakovat.

Za to, že se nám nakonec podařilo dostát slibu, a potřebné finance v termínu získat, musíme poděkovat dalším dárcům, které jsme oslovili, a jejichž ochota a štědrost nám pomohla dojít ke konečné metě.

Sen se stal skutečností a slavnostní prezentace „Cvičení bez gravitace“, které proběhlo 26. listopadu 2014, tak odstartovalo poskytování nové a velice potřebné terapie. Představu o tom, jak probíhala tato oslava, lze získat prostřednictvím našich webových stránek a facebooku (www.krizovatka-hc.cz/).

Pardubická nestátní nezisková organizace KŘIŽOVATKA handicap centrum vznikla na sklonku roku 2007 s úmyslem pomáhat lidem, kteří se vlivem nepříznivé situace ocitli na životní křižovatce. Proto si do vínku dala motto: „Pomáháme vyjet správným směrem“, které se snaží ze všech sil plnit. Mnohdy to je velice těžký úkol, ale když se najdou lidé, kteří ji v jejím úsilí podpoří, pak lze dorazit i k takovým cílům, které se zpočátku zdají býti nedosažitelné.

A kdo konkrétně nás podpořil a „pomohl vyjet správným směrem“:

Pardubický kraj, eBRÁNA, AVE CZ, Elektrárny Opatovice, EXPERIA GROUP, GAMA Pardubice, AUTOIN, Pavliš a Hartmann, Nadace Charta 77, Restaurant U Dvou Kohoutků Pardubice a jejich hosté.

Děkujeme.

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.