Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

V sobotu 5. 4. 2014 se v pardubickém klubu ABC uskutečnil benefiční koncert na podporu centra pro handicapované KŘIŽOVATKA o. p. s. pod názvem Rockové smyčce. Této povedené akce se zúčastnilo asi 70 hostů z toho bylo 58 platících.

Koncert zahájil ve 20h. Václav Francouz, který přivítal všechny přítomné, představil naši společnost i program, jenž byl na tento večer připraven. Dále poděkoval všem, kdo tuto akci podpořili, a pak už předal slovo první vystupující kapele ELECTROPHONIX, která nás zaplavila lahodnými tóny, vtahujícími všechny posluchače do rockového hudebního ráje. Zavzpomínali jsme na skupiny Queen, Beatles, Deep Purple nebo na zpěvačku Whitney Houston. Hradecká skupina Electrophonix, čítající devět zkušených muzikantů neponechala nic náhodě a svými smyčci a doprovodným zpěvem příjemně okouzlila celé okolí hudebního sálu v ABC klubu.

Po čtyřicetiminutové pauze, určené na přípravu druhé vystupující kapely ČELLISTI, začala do publika tryskat rocková paráda a smyčce v podobě tvrdé muziky se zakously do známých skupin jako jsou Apocalyptica, Nirvana, Metallica, Linkin Park nebo Red Hot Chili Peppers a Nightwish. V pardubické kapele hrají čtyři hudební profíci a ne náhodou se jim přezdívá „česká Apocalyptica“.

Myslím si, že se celá akce vydařila a všichni účastníci si domů odnesli nezapomenutelný zážitek v podobě profesionálního vystoupení obou hudebních skupin.

Touto cestou bych chtěl poděkovat ABC klubu, jmenovitě panu Davidu Audrlickému a zvukaři  Janu Banachovi, bez jejichž vstřícnosti a pomoci by se tato skvělá akce nemohla uskutečnit. Mé další díky patří oběma skupinám ELECTROPHONIX a ČELLISTI, které vystoupily jen za provozní náklady spojené např. s dopravou, a přesto si pro nás připravily skvělou a nezapomenutelnou show. Děkuji také všem kolegům zaměstnancům KŘIŽOVATKY za jejich pomoc i podporu a v neposlední řadě také všem divákům, jenž se přišli nejen pobavit, ale také podpořit dobrou věc.

Mrzí mě, že i přes velkou reklamní kampaň, ve které nás podpořil Dopravní podnik města Pardubic, přišlo tak málo lidí a tím byl výtěžek věnovaný centru KŘIŽOVATKA – HC minimální či chcete-li žádný. Věřím však, že se díky spokojeným účastníkům dozví o tomto koncertu i o naší společnosti široká veřejnost a příští akce, kterou jistě připravíme, už naplní celý sál.

Bc. Jan Horák

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.