Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Jsme nestátní, nezisková organizace KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., která poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. V této oblasti působíme již od roku 2007.

 Našimi klienty jsou lidé s tělesným či kombinovaným postižením z celého Pardubického kraje. V současné době máme 49 klientů, kteří aktivně využívají naše služby. Vzhledem k faktu, že většina z nich se pohybuje pomocí invalidních vozíků vč. elektrických, představuje jejich přeprava značný problém.

Od ledna 2016 jsme otevřeli novou službu s celodenním pobytem – Centrum denních služeb. Klientům je zajištěn bezpečný prostor, kde mohou využívat terapeutické, aktivizační a výukové aktivity. Existence denního centra jim přináší nejen pestřejší život, ale pomáhá i jejich rodinám. Jedním z přínosů denního centra je odlehčení každodenní zátěže rodiny, které napomáhá psychické pohodě. Další přínos centra je umožnění docházky do zaměstnání pečujícím osobám, což jsou převážně rodiče.

 

Bohužel mnoho klientů nemá možnost se k nám dopravit vlastními silami – chybí jim asistence na dobu převozu nebo nemají vlastní vůz.

Centra denních služeb mají povinnost zajišťovat dopravu do centra a zpět.

Pro Pardubice a okolí jsou kapacity bezbariérové dopravy nedostatečné. Tyto problémy by pomohla vyřešit „Křižovaťácká“ dodávka, která by zajišťovala svoz a rozvoz klientů.

„Proto usilujeme o získání speciálně upravené dodávky pro transport vozíčkářů.“

 

Vozidlo je plánováno využívat každodenně k přepravě našich klientů nejen do našeho centra, ale i k lékaři, na nákupy a kamkoliv budou po městě potřebovat dovézt. Další náplní pro tento upravený vůz bude doprava na výlety a aktivity pořádané naší organizací po ČR. Pro mnohé těžce tělesně postižené klienty je organizovaná a bezbariérová doprava jediným způsobem, jak se někam podívat. V neposlední řadě bude hojně využíván na rekondičních a sportovních pobytech, kde je potřeba zajistit nejen dopravu na místo a zpět, ale především každodenní přesun klientů z ubytovacího zařízení na místo konání výletu, sportovní akce, divadla apod.

Copyright © 2018 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.